Rowerowa Polska, rowerowy Kraków 2003

W roku 2003 w Polsce wydarzyło się kilka spraw, które mogą okazać się niezwykle istotne dla rozwoju ruchu rowerowego w Polsce. Realizowany był pionierski Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno - Promocyjny. Jednocześnie kilka miast w Polsce zaczęło korzystać z gdańskich doświadczeń.

Kraków przyjął bardzo nowatorskie zapisy Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące rowerzystów. Docelowo, 100 procent źródeł i celów podróży w Krakowie musi być dostępne na rowerze i objęte systemem rowerowym miasta. (System rowerowy miasta to ulice uspokojonego ruchu, małe ronda, kontrapasy rowerowe i wreszcie wydzielone drogi rowerowe). Krakowskie Studium określa również 12 głównych tras rowerowych miasta, które muszą spełnić wyśrubowane parametry techniczne. Od 2002 roku  w Krakowie obowiązuje procedura Audytu Rowerowego, działa Zespół Zadaniowy do spraw rowerów, miasto zleciło aktualizacje planu tras rowerowych wraz ze studium wykonalności i koreferatem oraz złożyło wniosek o dofinansowanie podstawego układu tras rowerowych miasta ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W najbliższym czasie przyjęte powinny zostać Standardy Rowerowe, opracowane na zlecenie Urzędu Miasta.

Jest to w zasadzie kompletna, wzorcowa realizacja "Pakietu Rowerowego" dla gminy - powstające w najbliższym czasie drogi rowerowe powinny przynieść znaczną poprawę jakości poruszania się rowerem po Krakowie (między innymi układ wydzielonych dróg rowerowych w kluczowym rejonie dworca kolejowego i Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz zasadniczy element trasy północ-południe, żartobliwie nazywany Centralną Magistralą Rowerową przez Rondo Mogilskie).

Wrocław, Opole, Przemyśl wprowadziły zespoły zadaniowe. Kielce starają się o pomoc unijną na system rowerowych tras turystycznych i komunikacyjnych. Widać silne zainteresowanie samorządów projektami rowerowymi. Powinno to skłonić w przyszłości rząd do rewizji Narodowego Planu Rozwoju, który decyduje o priorytetach wykorzyania środków Unii Europejskiej.

W toku dłuższej debaty, prowadzonej między innymi na publicznym forum internetowym pl.rec.rowery Miasta dla rowerów przygotowały propozycje zasadniczych zmian Prawa o Ruchu Drogowym. Jesteśmy pierwszą i jedyną organizacją w Polsce, która mówi głośno, że polskie Prawo o Ruchu Drogowym jest sprzeczne z międzynarodową Konwencją Wiedeńską, którą Polska ratyfikowała w 1985 roku. Sprzeczność ta dotyczy nas, rowerzystów: zgodnie z art. 16 punkt 2. Konwencji, samochód skręcający w ulicę poprzeczną, musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jadącemu drogą rowerową przecinającą jezdnię tej drogi. Kluczowy art. 27 punkt 2 PORD który dawał polskim rowerzystom w takiej sytuacji pierwszeństwo zgodnie z Konwencją, został usunięty z PORD podczas nowelizacji w 2001, rzekomo w imię "bezpieczeństwa rowerzystów".

W ten sposób wiemy już, czym będziemy się zajmowali w najbliżym roku - lub latach.