Docelowy model sieci rowerowej Krakowa


Uwaga - jest to model uproszczony, nieco różny od układu docelowego Studium Tras Rowerowych inż. Reisera. Ilustruje podstawową zasadę sieci rowerowej Krakowa: główne trasy rowerowe łączące dzielnice miasta (czerwone, grube) wraz z głównymi węzłami (żółte prostokąty), trasy zbiorcze uzupełniające układ podstawowy (cienkie czerwone linie), trasy rekreacyjne (zielone) oraz układ tras lokalnych, dojazdowych (przyjazne dla rowerzystów ulice uspokojonego ruchu, "tempo 30" i strefy zamieszkania, z progami spowalniającymi, małymi rondami i kontrapasami rowerowymi) - obszary zaznaczone na zielono. Te ostatnie obszary przedstawiono orientacyjnie. Docelowo znajdą się między ulicami głównymi, obsługującymi duży ruch samochodowy.