Trasa zbiorcza w ulicy Teligi i Ćwiklińskiej

Jest to trasa rowerowa wyprowadzająca ruch rowerowy z osiedli mieszkaniowych Nowego Bieżanowa w główną drogę rowerową Osi Północ - Południe wzdłuż ulicy Wielickiej oraz umożliwiająca dojazd do centrum handlowego w rejonie skrzyżowania Teligi i Wielickiej. Na skrzyżowaniu z Wielicką - przejazdy rowerowe dwukierunkowe na wszystkich relacjach, skomunikowanie z ewentualnym dojazdem rowerowym do akademików CMUJ przez ulicę Kostaneckiego lub Obronną.

Po obu stronach ulicy Teligi i Ćwiklińskiej - wydzielone, dwukierunkowe drogi rowerowe, wskazane skomunikowanie z ulicą Bieżanowską oraz stacją PKP Bieżanów Drożdżownia i dojazd do trasy rekreacyjnej wzdłuż autostradowego obejścia Krakowa w kierunku do Puszczy Niepołomickiej.