Propozycja rozwiązania problemów z drogą rowerową na Moście Kotlarskim

Na całej długości Trasy Centralnej od Mostu Kotlarskiego do ul. Nowohuckiej w Podgórzu oraz w ul. Kotlarskiej droga rowerowa będzie biegła jako dwukierunkowy ciąg tylko po jednej, południowej i zachodniej stronie jezdni. Ten dwukierunkowy układ należy zastosować również na samym moście, poszerzając jednokierunkową drogę rowerową po jego zachodniej stronie. Jednak taka sytuacja wymaga zdecydowanej korekty obecnego niebezpiecznego przecięcia drogi rowerowej z jezdnią dojazdu do ulicy Podgórskiej. Samochody jadą tędy z bardzo dużą prędkością i najczęściej wcale nie sygnalizują wcześniej zamiaru skrętu w prawo. Rowerzysta musi zatrzymywać się, tracąc energię kinetyczną przed stromym podjazdem na most i obserwować jezdnię pod kątem 160 stopni, czyli patrząc się do tyłu, co jest bardzo uciążliwe.

Rozwiązanie ilustruje ten szkic:

Kładka zaczyna się na Moście Kotlarskim powyżej obecnego zjazdu z mostu w stronę bulwarów Wisły i przekracza łącznik ul. Podgórskiej łukiem na wysokości ponad 4,70 m (skrajnia drogi klasy A, S, GP) ponad jezdnią w miejscu, gdzie opada ona już w kierunku Wisły. Następnie równolegle do ulicy Kotlarskiej dochodzi po kilkudziesięciu metrach do istniejącej ścieżki rowerowej (odcinek niewidoczny na ilustracji powyżej). Dzięki temu unika się przecięcia szybkiego ruchu samochodowego oraz ruchu rowerowego w jednym poziomie. Ponadto uzyskuje się znacznie mniejsze nachylenie podłużne niwelety (rzędu 4 proc.), łuki o promieniu ok. 10-20 m i możliwość rozpędzenia się rowerzystów na podjeździe na most. Wszystko to jest zgodnie z Najlepszą Praktyką i Standardami Projektowymi.

Widoczna w głębi pochylnia łączy Most Kotlarski (i zarazem kładkę między mostem i ul.  Kotlarską) z bulwarem Wisły w taki sposób, aby rowerzyści mogli ominąć obecny bardzo stromy i wąski podjazd kończący się przejazdem bez pierwszeństwa przez ul. Podgórską. Rowerzyści podjeżdżają na most od strony bulwaru Wisły szerokim łukiem przy nachyleniu podłużnym niwelety również nie przekraczającym 5 proc.

W ten sposób rowerzyści zarówno jadący w kierunku Podgórza jak i zmierzający w stronę Bulwaru Wisły mogą pokonać bezkolizyjnie to niebezpieczne miejsce. Dodatkowo, wjazd na most jest nieporównywalnie wygodniejszy (można się rozpędzić, aby pokonać różnicę wysokości mniejszym wysiłkiem) a zjazd z przyczółka mostu do Bulwaru Wisły jest bezpieczny.