Schemat bezkolizyjnego rozwiązania ruchu rowerowego na węźle drogowym 29 Listopada

Proponowane rozwiązanie ilustruje generalną zasadę i nie odnosi się do konkretnych warunków technicznych, wynikających z faktycznych rozwiązań projektowych przyjętych dla budowy węzła Galicyjska - 29 Listopada. Węzeł ma za zadanie bezkolizyjnie połączyć następujące drogi rowerowe:

Biorąc pod uwagę koszty, absolutny priorytet ma dwukierunkowa pochylnia komunikująca kładkę z drogami rowerowymi w ulicy Warszawskiej oraz tunelem pod KCK. W dalszej kolejności istotny jest najazd od południowej strony al. Słowackiego i jednokierunkowy zjazd w ulicę Warszawską eliminujący konieczność przekraczania skrzyżowania w Warszawskiej na sygnalizacji świetlnej. Ostatna pod względem ważności jest pochylnia dochodząca do północnej strony al. Słowackiego.

Relacja na prawoskręcie 29 Listopada - Twardego oraz 29 Listopada - Prądnicka może być obsługiwana przez wydzieloną jednokierunkową drogę rowerową w ulicy Kamiennej. Relacja odwrotna - Kleparz do 29 Listopada - jest niewskazana ze względu na duże trudności z przekroczeniem ulicy 29 Listopada na skrzyżowaniu z Kamienną. Nie wydaje się też możliwe wykonanie pełnowymiarowej wydzielonej drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. 29 Listopada ze względu na brak miejsca - zwłaszcza w rejonie stacji benzynowej na skrzyżowaniu z ulicą Kamienną.

Gdyby jednak podjęto decyzję o budowie dwukierunkowej drogi po zachodniej stronie 29 Listopada przynajmniej na odcinku Kamienna - Wileńska, to w ulicy Kamiennej należy wybudować pełnowymiarową, dwukierunkową wydzieloną drogę rowerową po jej zachodniej i północnej stronie i skomunikować ją z drogą wzdłuż Szybkiego Tramwaju oraz drogą po północnej stronie al. Słowackiego do Kleparza.