Wzorcowy system rowerowy miasta spełnia następujące kryteria: