Udział społeczny w Gdańskim Rowerowym Projekcie Inwestycyjno - Promocyjnym

Istotą gdańskiego projektu jest jego oddolność. Projekt został wymyślony poza strukturami władzy, administracji, polityki czy mass - mediów. Zrodził się z potrzeby grupy mieszkańców Gdańska. Jest otwarty na opinie i może być współkształtowany przez wszystkich zainteresowanych użytkowników rowerów. Szczegóły techniczne projektu nie powstały za zamkniętymi drzwiami, ale w ramach prac otwartego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego przy Prezydencie Gdańska. Zainteresowani mogą przeczytać informacje o projekcie i mogą go w pewnym stopniu kształtować - zgłaszając uwagi techniczne co do konkretnych rozwiązań technicznych oraz potrzeb i możliwości rozwoju i kontynuacji projektu.

W Gdańsku od dawna istnieje tradycja czerwcowych wielkich przejazdów rowerowych. Co roku ponad tysiąc rowerzystów zbiera się na placu pod Cristalem we Wrzeszczu, a następnie jadą powoli główną arterią Gdańska do centrum, na Długi Targ. W przejeździe uczestniczy cały przekrój społeczny Gdańska - od bezrobotnych, utrzymujących się ze zbierania (na rowerze) makulatury po elitę finansową i polityczną miasta. Pod Dworem Artusa odbywa się spotkanie obywateli z władzą. Do rowerzystów wychodzi Prezydent miasta. Dzięki bezprzewodowemu mikrofonowi i nagłośnieniu, odbywa się debata publiczna. Nie ma tematów tabu, nie ma też - co może wydać się zaskakujące - bezmyślnej agresji i chamstwa. Pytania i odpowiedzi są zaskakująco rzeczowe i czasem prowadzą nawet do rozwiązania jakiegoś problemu. Gdański obyczaj otwartej debaty przyjmuje również formę Dni Otwartych - kiedy mieszkańcy miasta mogą spotkać się z uczestnikami projektu, porozmawiać o istotnych sprawach, zadać kłopotliwe pytania czy wreszcie z pierwszej ręki dowiedzieć się o problemach z realizacją projektu, a także o sukcesach czy planach na najbliższy czas. Zobacz, jak wygląda to na zdjęciach.

Ale kluczowym elementem udziału społecznego w Gdańskim Rowerowym Projekcie Inwestycyjno - Promocyjnym jest Społeczny Zespół Doradczy. Opiniuje on w trybie roboczym projekty techniczne dróg rowerowych, przedstawiając stanowisko użytkowników rowerów oraz starając się dotrzeć z informacjami do zainteresowanych mieszkańców Gdańska - nie tylko rowerzystów.