Trasa Tyniecka - nowy odcinek (2009) - Zróżnicowanie wysokościowe

Nowy odcinek ma nieco większe zróżnicowanie wysokościowe niż jezdnia obok
  Next

  Prev

  Thumbnails