Podstawy sukcesu Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego

Za sukces uznajemy stworzenie programu inwestycyjnego i uzyskanie finansowania projektu z Global Environment Facility. Czy sukcesem okaże się realizacja samego projektu, pokaże czas oraz użytkownicy powstajacej infrastruktury.

Czynnikami sukcesu są: