Animowany gif pochodzący ze strony posła AWS Jacka Rybickiego
 
 

Rower to, czy nie rower? Oto jest pytanie. Według "Życia" - rower.