Badania opinii publicznej -

OBOP na zlecenie projektu Miasta dla Rowerów

badania typu "omnibus" na próbce ogólnopolskiej, wiosna 1999

Czy posiada Pan(i) własny rower?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 570 52,8 52,8 52,8
nie 510 47,2 47,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych wcale nie jeżdżę na rowerze 391 36,2 36,2 36,2
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) 283 26,2 26,2 62,3
zazwyczaj codziennie 258 23,9 23,9 86,2
zazwyczaj w dni wolne od pracy 149 13,8 13,8 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych nie 551 51,1 80,3 80,3
tak 135 12,5 19,7 100,0
Ogółem 686 63,6 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 391 36,2
9 3 ,3
Ogółem 394 36,4
Ogółem 1080 100,0

 
Co skłoniłoby Pana(ią) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe 278 25,7 25,7 25,7
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem 205 19,0 19,0 44,7
już dojeżdżam 198 18,3 18,3 63,0
trudno powiedzieć 107 9,9 9,9 73,0
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi 105 9,7 9,7 82,7
nie potrafię jeździć na rowerze 62 5,8 5,8 88,4
inne konkretne 32 3,0 3,0 91,4
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono 29 2,7 2,7 94,1
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe 25 2,3 2,3 96,4
nie ma takiej potrzeby, konieczności 10 1,0 1,0 97,3
gdyby miał rower, to by dojeżdżał 9 ,9 ,9 98,2
dobra pogoda, warunki atmosferyczne 7 ,7 ,7 98,9
mam samochód 5 ,5 ,5 99,3
dla poprawy zdrowia 5 ,5 ,5 99,8
inne bez podania jakie 2 ,2 ,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcających do jazdy na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 584 54,1 54,2 54,2
nie 493 45,6 45,8 100,0
Ogółem 1077 99,7 100,0
Braki danych 9 3 ,3
Ogółem 1080 100,0

 
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 885 81,9 81,9 81,9
nie 100 9,2 9,2 91,1
trudno powiedzieć 96 8,9 8,9 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 1019 94,4 94,4 94,4
nie 36 3,3 3,3 97,7
trudno powiedzieć 25 2,3 2,3 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0
Braki danych 9 0 ,0
Ogółem 1080 100,0

 
Płeć
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych kobieta 562 52,1 52,1 52,1
mężczyzna 518 47,9 47,9 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Wiek
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych 60 + 222 20,6 20,6 20,6
40-49 220 20,4 20,4 40,9
20-29 201 18,6 18,6 59,5
30-39 187 17,3 17,3 76,9
50-59 133 12,3 12,3 89,2
15-19 117 10,8 10,8 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Dochód na osobę w gospodarstwie
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych 550 zł i więcej 241 22,3 34,4 34,4
do 320 zł 234 21,7 33,4 67,7
320-549 zł 227 21,0 32,3 100,0
Ogółem 702 65,0 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 378 35,0
Ogółem 1080 100,0

 
WYKSZTAŁCENIE
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych średnie i pomaturalne 356 32,9 33,0 33,0
podstawowe 304 28,2 28,2 61,2
zasadnicze zawodowe 291 26,9 27,0 88,2
wyższe z niepełnym 127 11,8 11,8 100,0
Ogółem 1078 99,8 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 2 ,2
Ogółem 1080 100,0

 
SYTUACJA MATERIALNA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych średnia 622 57,6 57,6 57,6
zła 279 25,8 25,9 83,5
dobra 178 16,5 16,5 100,0
Ogółem 1079 99,9 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 1 ,1
Ogółem 1080 100,0

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych wieś 397 36,8 36,8 36,8
miasto do 100 tys. 346 32,1 32,1 68,8
miasto 101-500 tys. 205 19,0 19,0 87,8
miasto pow. 500 tys. 131 12,2 12,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych emeryci i renciści 305 28,2 28,2 28,2
robotnicy 192 17,8 17,8 46,0
uczniowie i studenci 145 13,4 13,4 59,4
pracownicy szeregowi 126 11,7 11,7 71,0
bezrobotni 80 7,4 7,4 78,4
kierownicy, specjaliści 76 7,1 7,1 85,5
rolnicy 55 5,1 5,1 90,6
prywatni przedsiębiorcy 52 4,8 4,8 95,5
gospodynie domowe 37 3,4 3,4 98,9
inni 12 1,1 1,1 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Obserwacje % z wielokrotnych w kolumnie
$P47 ścieżki dla rowerzystów 416 47,3%
obniżka cen rowerów 220 25,1%
ochrona środowiska 163 18,6%
propagowanie wśród dzieci i młodzieży 63 7,2%
inne 60 6,8%
wycieczkie, rajdy rowerowe 58 6,6%
trudno powiedzieć 55 6,3%
propagowanie zdrowego trybu życia 49 5,6%
organizowanie zawodów, festynów 39 4,5%
własny przykład 28 3,2%
popularyzacja w telewizji 21 2,4%
reklamowanie jazdy na rowerach 17 1,9%
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę 9 1,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 324 246 570
% z Płeć 62,5% 43,8% 52,8%
nie Liczebność 194 316 510
% z Płeć 37,5% 56,2% 47,2%
Ogółem Liczebność 518 562 1080
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 83 111 110 127 66 73 570
% z Wiek 70,9% 55,2% 58,8% 57,7% 49,6% 32,9% 52,8%
nie Liczebność 34 90 77 93 67 149 510
% z Wiek 29,1% 44,8% 41,2% 42,3% 50,4% 67,1% 47,2%
Ogółem Liczebność 117 201 187 220 133 222 1080
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 132 109 108 349
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 56,4% 48,2% 44,6% 49,7%
nie Liczebność 102 117 134 353
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 43,6% 51,8% 55,4% 50,3%
Ogółem Liczebność 234 226 242 702
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 161 160 181 66 568
% z WYKSZTAŁCENIE 53,0% 55,0% 50,8% 52,0% 52,7%
nie Liczebność 143 131 175 61 510
% z WYKSZTAŁCENIE 47,0% 45,0% 49,2% 48,0% 47,3%
Ogółem Liczebność 304 291 356 127 1078
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 116 332 120 568
% z SYTUACJA MATERIALNA 65,2% 53,4% 43,0% 52,6%
nie Liczebność 62 290 159 511
% z SYTUACJA MATERIALNA 34,8% 46,6% 57,0% 47,4%
Ogółem Liczebność 178 622 279 1079
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 249 187 88 46 570
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 62,6% 53,9% 42,9% 35,1% 52,7%
nie Liczebność 149 160 117 85 511
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 37,4% 46,1% 57,1% 64,9% 47,3%
Ogółem Liczebność 398 347 205 131 1081
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 48 28 40 114 65 15 114 100 37 7 568
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 63,2% 53,8% 72,7% 59,4% 51,6% 40,5% 37,5% 69,4% 46,3% 58,3% 52,7%
nie Liczebność 28 24 15 78 61 22 190 44 43 5 510
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 36,8% 46,2% 27,3% 40,6% 48,4% 59,5% 62,5% 30,6% 53,8% 41,7% 47,3%
Ogółem Liczebność 76 52 55 192 126 37 304 144 80 12 1078
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 150 108 258
% z Płeć 29,0% 19,2% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 78 71 149
% z Płeć 15,1% 12,6% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 146 137 283
% z Płeć 28,2% 24,3% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 144 247 391
% z Płeć 27,8% 43,9% 36,2%
Ogółem Liczebność 518 563 1081
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 49 55 38 41 37 37 257
% z Wiek 42,2% 27,4% 20,3% 18,6% 28,0% 16,7% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 33 42 27 34 7 6 149
% z Wiek 28,4% 20,9% 14,4% 15,5% 5,3% 2,7% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 19 52 69 76 33 33 282
% z Wiek 16,4% 25,9% 36,9% 34,5% 25,0% 14,9% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 15 52 53 69 55 145 389
% z Wiek 12,9% 25,9% 28,3% 31,4% 41,7% 65,6% 36,1%
Ogółem Liczebność 116 201 187 220 132 221 1077
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 82 45 36 163
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 34,9% 19,9% 14,9% 23,2%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 26 32 41 99
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 11,1% 14,2% 16,9% 14,1%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 60 61 56 177
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 25,5% 27,0% 23,1% 25,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 67 88 109 264
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 28,5% 38,9% 45,0% 37,6%
Ogółem Liczebność 235 226 242 703
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 110 80 56 11 257
% z WYKSZTAŁCENIE 36,1% 27,6% 15,7% 8,6% 23,8%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 30 30 66 23 149
% z WYKSZTAŁCENIE 9,8% 10,3% 18,5% 18,0% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 41 90 107 44 282
% z WYKSZTAŁCENIE 13,4% 31,0% 30,1% 34,4% 26,1%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 124 90 127 50 391
% z WYKSZTAŁCENIE 40,7% 31,0% 35,7% 39,1% 36,2%
Ogółem Liczebność 305 290 356 128 1079
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 33 150 75 258
% z SYTUACJA MATERIALNA 18,5% 24,2% 26,9% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 45 81 22 148
% z SYTUACJA MATERIALNA 25,3% 13,0% 7,9% 13,7%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 51 185 46 282
% z SYTUACJA MATERIALNA 28,7% 29,8% 16,5% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 49 205 136 390
% z SYTUACJA MATERIALNA 27,5% 33,0% 48,7% 36,2%
Ogółem Liczebność 178 621 279 1078
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 144 81 16 16 257
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 36,4% 23,3% 7,8% 12,2% 23,8%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 49 50 37 13 149
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 12,4% 14,4% 18,0% 9,9% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 103 94 58 27 282
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 26,0% 27,1% 28,3% 20,6% 26,1%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 100 122 94 75 391
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 25,3% 35,2% 45,9% 57,3% 36,2%
Ogółem Liczebność 396 347 205 131 1079
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 7 9 26 54 17 8 60 57 19 1 258
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 9,3% 17,0% 46,4% 28,0% 13,6% 21,6% 19,7% 39,6% 23,8% 8,3% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 14 13 4 30 26 11 43 8 149
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 18,7% 24,5% 7,1% 15,5% 20,8% 3,6% 29,9% 10,0% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 32 15 16 57 37 16 54 23 25 8 283
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 42,7% 28,3% 28,6% 29,5% 29,6% 43,2% 17,7% 16,0% 31,3% 66,7% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 22 16 10 52 45 13 180 21 28 3 390
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 29,3% 30,2% 17,9% 26,9% 36,0% 35,1% 59,0% 14,6% 35,0% 25,0% 36,1%
Ogółem Liczebność 75 53 56 193 125 37 305 144 80 12 1080
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 90 45 135
% z Płeć 24,1% 14,4% 19,7%
nie Liczebność 283 268 551
% z Płeć 75,9% 85,6% 80,3%
Ogółem Liczebność 373 313 686
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 18 31 20 25 24 18 136
% z Wiek 17,6% 20,8% 14,9% 16,7% 31,2% 23,7% 19,8%
nie Liczebność 84 118 114 125 53 58 552
% z Wiek 82,4% 79,2% 85,1% 83,3% 68,8% 76,3% 80,2%
Ogółem Liczebność 102 149 134 150 77 76 688
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 52 21 26 99
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 31,3% 15,2% 19,5% 22,7%
nie Liczebność 114 117 107 338
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 68,7% 84,8% 80,5% 77,3%
Ogółem Liczebność 166 138 133 437
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 49 48 28 10 135
% z WYKSZTAŁCENIE 27,5% 23,9% 12,3% 13,0% 19,7%
nie Liczebność 129 153 200 67 549
% z WYKSZTAŁCENIE 72,5% 76,1% 87,7% 87,0% 80,3%
Ogółem Liczebność 178 201 228 77 684
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 17 75 43 135
% z SYTUACJA MATERIALNA 13,2% 18,1% 30,3% 19,7%
nie Liczebność 112 339 99 550
% z SYTUACJA MATERIALNA 86,8% 81,9% 69,7% 80,3%
Ogółem Liczebność 129 414 142 685
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 86 40 9 135
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 29,3% 17,9% 8,0% 19,7%
nie Liczebność 208 184 103 57 552
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 70,7% 82,1% 92,0% 100,0% 80,3%
Ogółem Liczebność 294 224 112 57 687
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie? tak Liczebność 7 6 10 24 10 4 34 20 17 1 133
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 13,0% 16,7% 22,2% 17,1% 12,7% 16,7% 27,6% 16,3% 33,3% 11,1% 19,4%
nie Liczebność 47 30 35 116 69 20 89 103 34 8 551
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 87,0% 83,3% 77,8% 82,9% 87,3% 83,3% 72,4% 83,7% 66,7% 88,9% 80,6%
Ogółem Liczebność 54 36 45 140 79 24 123 123 51 9 684
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 109 89 198
% z Płeć 21,0% 15,8% 18,3%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 144 134 278
% z Płeć 27,7% 23,8% 25,7%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 17 12 29
% z Płeć 3,3% 2,1% 2,7%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 58 47 105
% z Płeć 11,2% 8,4% 9,7%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 82 123 205
% z Płeć 15,8% 21,9% 19,0%
inne bez podania jakie Liczebność 2 1 3
% z Płeć ,4% ,2% ,3%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 8 54 62
% z Płeć 1,5% 9,6% 5,7%
trudno powiedzieć Liczebność 52 55 107
% z Płeć 10,0% 9,8% 9,9%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 5 5 10
% z Płeć 1,0% ,9% ,9%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 8 17 25
% z Płeć 1,5% 3,0% 2,3%
mam samochód Liczebność 4 1 5
% z Płeć ,8% ,2% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 2 3 5
% z Płeć ,4% ,5% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 4 6 10
% z Płeć ,8% 1,1% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 5 2 7
% z Płeć 1,0% ,4% ,6%
inne konkretne Liczebność 19 13 32
% z Płeć 3,7% 2,3% 3,0%
Ogółem Liczebność 519 562 1081
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 22 42 37 33 30 34 198
% z Wiek 18,8% 21,0% 19,7% 15,1% 22,6% 15,2% 18,3%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 30 50 57 71 27 41 276
% z Wiek 25,6% 25,0% 30,3% 32,4% 20,3% 18,4% 25,6%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 6 6 7 7 1 1 28
% z Wiek 5,1% 3,0% 3,7% 3,2% ,8% ,4% 2,6%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 29 32 15 17 7 5 105
% z Wiek 24,8% 16,0% 8,0% 7,8% 5,3% 2,2% 9,7%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 13 34 37 47 29 45 205
% z Wiek 11,1% 17,0% 19,7% 21,5% 21,8% 20,2% 19,0%
inne bez podania jakie Liczebność 1 1 1 3
% z Wiek ,5% ,8% ,4% ,3%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 3 4 6 9 40 62
% z Wiek 1,5% 2,1% 2,7% 6,8% 17,9% 5,7%
trudno powiedzieć Liczebność 8 14 17 20 20 29 108
% z Wiek 6,8% 7,0% 9,0% 9,1% 15,0% 13,0% 10,0%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 2 3 2 1 1 2 11
% z Wiek 1,7% 1,5% 1,1% ,5% ,8% ,9% 1,0%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 1 1 2 21 25
% z Wiek ,5% ,5% 1,5% 9,4% 2,3%
mam samochód Liczebność 2 3 5
% z Wiek 1,0% 1,4% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 1 3 1 5
% z Wiek ,5% 1,4% ,4% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 2 1 1 5 1 10
% z Wiek 1,7% ,5% ,5% 2,3% ,4% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 1 2 2 2 7
% z Wiek ,9% 1,0% 1,1% ,9% ,6%
inne konkretne Liczebność 4 9 8 3 6 2 32
% z Wiek 3,4% 4,5% 4,3% 1,4% 4,5% ,9% 3,0%
Ogółem Liczebność 117 200 188 219 133 223 1080
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 68 39 25 132
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 28,8% 17,2% 10,3% 18,7%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 36 60 96 192
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 15,3% 26,4% 39,7% 27,2%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 8 2 4 14
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 3,4% ,9% 1,7% 2,0%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 21 21 20 62
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 8,9% 9,3% 8,3% 8,8%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 44 40 44 128
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 18,6% 17,6% 18,2% 18,2%
inne bez podania jakie Liczebność 1 1 1 3
% z Dochód na osobę w gospodarstwie ,4% ,4% ,4% ,4%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 11 19 16 46
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 4,7% 8,4% 6,6% 6,5%
trudno powiedzieć Liczebność 26 23 19 68
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 11,0% 10,1% 7,9% 9,6%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 3 4 2 9
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 1,3% 1,8% ,8% 1,3%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 4 7 6 17
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 1,7% 3,1% 2,5% 2,4%
mam samochód Liczebność 1 1 1 3
% z Dochód na osobę w gospodarstwie ,4% ,4% ,4% ,4%
dla poprawy zdrowia Liczebność 1 3 1 5
% z Dochód na osobę w gospodarstwie ,4% 1,3% ,4% ,7%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 2 2 2 6
% z Dochód na osobę w gospodarstwie ,8% ,9% ,8% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 1 1
% z Dochód na osobę w gospodarstwie ,4% ,1%
inne konkretne Liczebność 9 5 5 19
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 3,8% 2,2% 2,1% 2,7%
Ogółem Liczebność 236 227 242 705
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 81 64 43 10 198
% z WYKSZTAŁCENIE 26,6% 22,1% 12,0% 7,8% 18,3%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 52 71 102 53 278
% z WYKSZTAŁCENIE 17,0% 24,5% 28,6% 41,4% 25,7%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 8 5 11 5 29
% z WYKSZTAŁCENIE 2,6% 1,7% 3,1% 3,9% 2,7%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 21 33 41 9 104
% z WYKSZTAŁCENIE 6,9% 11,4% 11,5% 7,0% 9,6%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 43 46 84 32 205
% z WYKSZTAŁCENIE 14,1% 15,9% 23,5% 25,0% 19,0%
inne bez podania jakie Liczebność 1 1 2
% z WYKSZTAŁCENIE ,3% ,3% ,2%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 39 6 13 4 62
% z WYKSZTAŁCENIE 12,8% 2,1% 3,6% 3,1% 5,7%
trudno powiedzieć Liczebność 35 39 27 7 108
% z WYKSZTAŁCENIE 11,5% 13,4% 7,6% 5,5% 10,0%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 1 2 5 2 10
% z WYKSZTAŁCENIE ,3% ,7% 1,4% 1,6% ,9%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 13 3 7 2 25
% z WYKSZTAŁCENIE 4,3% 1,0% 2,0% 1,6% 2,3%
mam samochód Liczebność 1 2 2 5
% z WYKSZTAŁCENIE ,3% ,7% ,6% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 2 2 1 5
% z WYKSZTAŁCENIE ,7% ,7% ,3% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 3 3 4 10
% z WYKSZTAŁCENIE 1,0% 1,0% 1,1% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 1 2 4 7
% z WYKSZTAŁCENIE ,3% ,7% 1,1% ,6%
inne konkretne Liczebność 4 12 12 4 32
% z WYKSZTAŁCENIE 1,3% 4,1% 3,4% 3,1% 3,0%
Ogółem Liczebność 305 290 357 128 1080
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 14 114 68 196
% z SYTUACJA MATERIALNA 7,9% 18,3% 24,4% 18,2%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 67 168 43 278
% z SYTUACJA MATERIALNA 37,9% 27,0% 15,4% 25,8%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 11 14 4 29
% z SYTUACJA MATERIALNA 6,2% 2,2% 1,4% 2,7%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 20 68 16 104
% z SYTUACJA MATERIALNA 11,3% 10,9% 5,7% 9,6%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 31 118 56 205
% z SYTUACJA MATERIALNA 17,5% 18,9% 20,1% 19,0%
inne bez podania jakie Liczebność 1 1 1 3
% z SYTUACJA MATERIALNA ,6% ,2% ,4% ,3%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 3 30 30 63
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,7% 4,8% 10,8% 5,8%
trudno powiedzieć Liczebność 16 51 40 107
% z SYTUACJA MATERIALNA 9,0% 8,2% 14,3% 9,9%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 2 6 2 10
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,1% 1,0% ,7% ,9%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 1 14 10 25
% z SYTUACJA MATERIALNA ,6% 2,2% 3,6% 2,3%
mam samochód Liczebność 3 2 5
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,7% ,3% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 1 3 1 5
% z SYTUACJA MATERIALNA ,6% ,5% ,4% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 2 6 2 10
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,1% 1,0% ,7% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 2 4 1 7
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,1% ,6% ,4% ,6%
inne konkretne Liczebność 3 24 5 32
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,7% 3,9% 1,8% 3,0%
Ogółem Liczebność 177 623 279 1079
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 133 53 10 2 198
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 33,5% 15,3% 4,8% 1,5% 18,3%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 52 83 82 61 278
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 13,1% 24,0% 39,6% 46,2% 25,7%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 7 13 8 1 29
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 1,8% 3,8% 3,9% ,8% 2,7%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 25 44 27 9 105
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 6,3% 12,7% 13,0% 6,8% 9,7%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 70 68 37 30 205
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 17,6% 19,7% 17,9% 22,7% 18,9%
inne bez podania jakie Liczebność 2 2
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA ,6% ,2%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 26 21 4 11 62
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 6,5% 6,1% 1,9% 8,3% 5,7%
trudno powiedzieć Liczebność 49 34 19 6 108
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 12,3% 9,8% 9,2% 4,5% 10,0%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 9 2 11
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 2,3% 1,0% 1,0%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 11 7 4 3 25
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 2,8% 2,0% 1,9% 2,3% 2,3%
mam samochód Liczebność 2 1 2 5
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA ,5% ,3% 1,0% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 2 1 2 5
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA ,5% ,3% 1,0% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 5 5 10
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 1,3% 1,4% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 2 2 3 7
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA ,6% 1,0% 2,3% ,6%
inne konkretne Liczebność 6 12 8 6 32
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 1,5% 3,5% 3,9% 4,5% 3,0%
Ogółem Liczebność 397 346 207 132 1082
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Co skłoniłoby Pana(iš) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy? już dojeżdżam Liczebność 8 7 21 38 11 7 55 27 20 2 196
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 10,4% 13,2% 38,2% 19,9% 8,7% 18,9% 18,1% 18,6% 25,0% 16,7% 18,1%
gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe Liczebność 33 21 2 53 43 13 49 40 20 4 278
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 42,9% 39,6% 3,6% 27,7% 34,1% 35,1% 16,1% 27,6% 25,0% 33,3% 25,7%
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono Liczebność 1 1 3 3 6 1 4 8 1 28
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 1,3% 1,9% 5,5% 1,6% 4,8% 2,7% 1,3% 5,5% 1,3% 2,6%
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi Liczebność 5 5 2 21 15 2 12 28 13 2 105
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 6,5% 9,4% 3,6% 11,0% 11,9% 5,4% 3,9% 19,3% 16,3% 16,7% 9,7%
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem Liczebność 19 13 8 33 35 7 56 20 12 3 206
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 24,7% 24,5% 14,5% 17,3% 27,8% 18,9% 18,4% 13,8% 15,0% 25,0% 19,1%
inne bez podania jakie Liczebność 1 1 1 3
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ,5% ,3% 1,3% ,3%
nie potrafię jeździć na rowerze Liczebność 2 2 2 3 3 48 1 1 62
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 2,6% 3,6% 1,0% 2,4% 8,1% 15,8% ,7% 1,3% 5,7%
trudno powiedzieć Liczebność 3 3 12 20 4 4 42 9 11 108
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 3,9% 5,7% 21,8% 10,5% 3,2% 10,8% 13,8% 6,2% 13,8% 10,0%
nie ma takiej potrzeby, konieczności Liczebność 2 2 1 2 3 10
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 2,6% 3,6% ,8% ,7% 2,1% ,9%
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe Liczebność 1 1 23 25
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 1,3% ,8% 7,6% 2,3%
mam samochód Liczebność 1 1 1 2 5
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 1,3% 1,8% ,5% 1,6% ,5%
dla poprawy zdrowia Liczebność 1 4 5
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ,5% 1,3% ,5%
gdyby miał rower, to by dojeżdżał Liczebność 1 1 3 2 3 10
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 1,9% 1,8% 1,6% ,7% 2,1% ,9%
dobra pogoda, warunki atmosferyczne Liczebność 1 4 1 1 7
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 1,9% 2,1% ,7% 1,3% ,6%
inne konkretne Liczebność 2 1 1 11 5 6 5 1 32
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 2,6% 1,9% 1,8% 5,8% 4,0% 2,0% 3,4% 8,3% 3,0%
Ogółem Liczebność 77 53 55 191 126 37 304 145 80 12 1080
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 307 277 584
% z Płeć 59,3% 49,6% 54,2%
nie Liczebność 211 282 493
% z Płeć 40,7% 50,4% 45,8%
Ogółem Liczebność 518 559 1077
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 50 114 93 134 77 116 584
% z Wiek 42,7% 56,7% 50,0% 61,2% 57,9% 52,5% 54,2%
nie Liczebność 67 87 93 85 56 105 493
% z Wiek 57,3% 43,3% 50,0% 38,8% 42,1% 47,5% 45,8%
Ogółem Liczebność 117 201 186 219 133 221 1077
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 122 117 156 395
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 52,1% 52,2% 64,7% 56,5%
nie Liczebność 112 107 85 304
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 47,9% 47,8% 35,3% 43,5%
Ogółem Liczebność 234 224 241 699
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 126 161 215 80 582
% z WYKSZTAŁCENIE 41,7% 55,3% 60,6% 63,0% 54,1%
nie Liczebność 176 130 140 47 493
% z WYKSZTAŁCENIE 58,3% 44,7% 39,4% 37,0% 45,9%
Ogółem Liczebność 302 291 355 127 1075
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 90 337 156 583
% z SYTUACJA MATERIALNA 50,6% 54,4% 56,1% 54,2%
nie Liczebność 88 282 122 492
% z SYTUACJA MATERIALNA 49,4% 45,6% 43,9% 45,8%
Ogółem Liczebność 178 619 278 1075
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 193 184 117 90 584
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 48,9% 53,3% 57,1% 68,7% 54,3%
nie Liczebność 202 161 88 41 492
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 51,1% 46,7% 42,9% 31,3% 45,7%
Ogółem Liczebność 395 345 205 131 1076
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcajšcych do jazdy na rowerze? tak Liczebność 45 29 34 109 69 11 164 73 39 11 584
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 59,2% 54,7% 61,8% 57,1% 54,8% 29,7% 54,1% 50,7% 48,8% 91,7% 54,2%
nie Liczebność 31 24 21 82 57 26 139 71 41 1 493
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 40,8% 45,3% 38,2% 42,9% 45,2% 70,3% 45,9% 49,3% 51,3% 8,3% 45,8%
Ogółem Liczebność 76 53 55 191 126 37 303 144 80 12 1077
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 435 450 885
% z Płeć 84,0% 80,1% 81,9%
nie Liczebność 47 52 99
% z Płeć 9,1% 9,3% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 36 60 96
% z Płeć 6,9% 10,7% 8,9%
Ogółem Liczebność 518 562 1080
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 107 171 160 187 104 155 884
% z Wiek 91,5% 85,1% 85,6% 85,0% 78,2% 69,8% 81,9%
nie Liczebność 8 16 11 19 18 27 99
% z Wiek 6,8% 8,0% 5,9% 8,6% 13,5% 12,2% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 2 14 16 14 11 40 97
% z Wiek 1,7% 7,0% 8,6% 6,4% 8,3% 18,0% 9,0%
Ogółem Liczebność 117 201 187 220 133 222 1080
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 186 185 214 585
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 79,5% 81,5% 88,4% 83,2%
nie Liczebność 24 22 11 57
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 10,3% 9,7% 4,5% 8,1%
trudno powiedzieć Liczebność 24 20 17 61
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 10,3% 8,8% 7,0% 8,7%
Ogółem Liczebność 234 227 242 703
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 220 247 303 113 883
% z WYKSZTAŁCENIE 72,1% 84,9% 85,1% 89,7% 81,9%
nie Liczebność 44 23 26 6 99
% z WYKSZTAŁCENIE 14,4% 7,9% 7,3% 4,8% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 41 21 27 7 96
% z WYKSZTAŁCENIE 13,4% 7,2% 7,6% 5,6% 8,9%
Ogółem Liczebność 305 291 356 126 1078
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 162 511 210 883
% z SYTUACJA MATERIALNA 91,5% 82,2% 75,3% 81,9%
nie Liczebność 8 57 34 99
% z SYTUACJA MATERIALNA 4,5% 9,2% 12,2% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 7 54 35 96
% z SYTUACJA MATERIALNA 4,0% 8,7% 12,5% 8,9%
Ogółem Liczebność 177 622 279 1078
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 291 293 182 119 885
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 73,3% 84,4% 88,8% 90,8% 81,9%
nie Liczebność 56 26 10 7 99
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 14,1% 7,5% 4,9% 5,3% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 50 28 13 5 96
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 12,6% 8,1% 6,3% 3,8% 8,9%
Ogółem Liczebność 397 347 205 131 1080
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze? tak Liczebność 68 44 42 168 109 31 220 127 63 12 884
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 89,5% 83,0% 76,4% 87,5% 86,5% 83,8% 72,4% 88,2% 78,8% 100,0% 81,9%
nie Liczebność 5 5 9 13 9 1 38 11 8 99
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 6,6% 9,4% 16,4% 6,8% 7,1% 2,7% 12,5% 7,6% 10,0% 9,2%
trudno powiedzieć Liczebność 3 4 4 11 8 5 46 6 9 96
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 3,9% 7,5% 7,3% 5,7% 6,3% 13,5% 15,1% 4,2% 11,3% 8,9%
Ogółem Liczebność 76 53 55 192 126 37 304 144 80 12 1079
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 487 532 1019
% z Płeć 94,2% 94,8% 94,5%
nie Liczebność 20 15 35
% z Płeć 3,9% 2,7% 3,2%
trudno powiedzieć Liczebność 10 14 24
% z Płeć 1,9% 2,5% 2,2%
Ogółem Liczebność 517 561 1078
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 115 194 176 204 130 199 1018
% z Wiek 98,3% 96,5% 94,1% 92,7% 97,7% 90,0% 94,3%
nie Liczebność 2 2 7 11 1 13 36
% z Wiek 1,7% 1,0% 3,7% 5,0% ,8% 5,9% 3,3%
trudno powiedzieć Liczebność 5 4 5 2 9 25
% z Wiek 2,5% 2,1% 2,3% 1,5% 4,1% 2,3%
Ogółem Liczebność 117 201 187 220 133 221 1079
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 221 213 226 660
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 94,4% 93,8% 93,8% 94,0%
nie Liczebność 7 8 7 22
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 3,0% 3,5% 2,9% 3,1%
trudno powiedzieć Liczebność 6 6 8 20
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 2,6% 2,6% 3,3% 2,8%
Ogółem Liczebność 234 227 241 702
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 283 277 342 114 1016
% z WYKSZTAŁCENIE 93,4% 95,5% 96,3% 89,8% 94,5%
nie Liczebność 10 7 7 11 35
% z WYKSZTAŁCENIE 3,3% 2,4% 2,0% 8,7% 3,3%
trudno powiedzieć Liczebność 10 6 6 2 24
% z WYKSZTAŁCENIE 3,3% 2,1% 1,7% 1,6% 2,2%
Ogółem Liczebność 303 290 355 127 1075
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 169 589 260 1018
% z SYTUACJA MATERIALNA 94,9% 94,7% 93,5% 94,4%
nie Liczebność 7 20 9 36
% z SYTUACJA MATERIALNA 3,9% 3,2% 3,2% 3,3%
trudno powiedzieć Liczebność 2 13 9 24
% z SYTUACJA MATERIALNA 1,1% 2,1% 3,2% 2,2%
Ogółem Liczebność 178 622 278 1078
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 377 325 194 123 1019
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 95,0% 93,9% 94,2% 93,9% 94,4%
nie Liczebność 8 14 8 6 36
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 2,0% 4,0% 3,9% 4,6% 3,3%
trudno powiedzieć Liczebność 12 7 4 2 25
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 3,0% 2,0% 1,9% 1,5% 2,3%
Ogółem Liczebność 397 346 206 131 1080
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska? tak Liczebność 66 48 53 184 122 35 281 141 77 12 1019
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 85,7% 92,3% 96,4% 95,8% 96,1% 94,6% 92,4% 97,2% 96,3% 100,0% 94,3%
nie Liczebność 9 3 1 3 3 13 3 2 37
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 11,7% 5,8% 1,8% 1,6% 2,4% 4,3% 2,1% 2,5% 3,4%
trudno powiedzieć Liczebność 2 1 1 5 2 2 10 1 1 25
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 2,6% 1,9% 1,8% 2,6% 1,6% 5,4% 3,3% ,7% 1,3% 2,3%
Ogółem Liczebność 77 52 55 192 127 37 304 145 80 12 1081
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 19 30 49
% w kolumnie 4,4 6,7 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 206 210 416
% w kolumnie 47,8 46,9 47,3
popularyzacja w telewizji Liczebność 12 9 21
% w kolumnie 2,7 2,1 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 25 32 58
% w kolumnie 5,9 7,2 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 102 118 220
% w kolumnie 23,8 26,4 25,1
ochrona środowiska Liczebność 86 78 163
% w kolumnie 19,9 17,4 18,6
inne Liczebność 32 29 60
% w kolumnie 7,3 6,4 6,8
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 19 20 39
% w kolumnie 4,5 4,5 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 7 10 17
% w kolumnie 1,6 2,2 1,9
własny przykład Liczebność 22 5 28
% w kolumnie 5,2 1,2 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 37 26 63
% w kolumnie 8,6 5,8 7,2
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 4 5 9
% w kolumnie ,8 1,1 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 26 29 55
% w kolumnie 6,1 6,4 6,3
Ogółem Liczebność 431 448 878
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0

 
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 20 5 5 8 4 6 49
% w kolumnie 18,8 3,1 3,2 4,3 3,9 4,1 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 33 88 83 81 59 72 416
% w kolumnie 30,8 52,0 52,0 43,9 57,0 46,6 47,3
popularyzacja w telewizji Liczebność 1 3 4 6 1 6 21
% w kolumnie 1,1 1,7 2,8 3,0 1,1 3,9 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 5 12 10 14 11 5 58
% w kolumnie 5,0 7,3 6,4 7,5 10,6 3,3 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 14 44 44 61 23 35 220
% w kolumnie 12,9 26,0 27,6 33,1 22,0 22,5 25,1
ochrona środowiska Liczebność 30 32 21 34 22 25 163
% w kolumnie 27,8 18,7 13,2 18,2 21,4 16,3 18,6
inne Liczebność 7 14 10 15 4 10 60
% w kolumnie 6,3 8,4 6,5 8,2 4,0 6,2 6,8
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 3 11 10 8 1 6 39
% w kolumnie 2,8 6,6 6,6 4,2 1,5 3,6 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 1 4 1 5 3 3 17
% w kolumnie 1,1 2,3 ,7 2,6 3,1 1,9 1,9
własny przykład Liczebność 2 6 6 3 5 5 28
% w kolumnie 1,4 3,8 3,9 1,8 5,3 3,1 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 8 13 11 9 9 13 63
% w kolumnie 7,8 7,5 7,0 4,8 9,1 8,1 7,2
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 2 3 1 1 3 9
% w kolumnie 1,5 1,7 ,5 ,5 1,6 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 3 12 12 12 3 13 55
% w kolumnie 2,7 7,0 7,2 6,5 3,3 8,6 6,3
Ogółem Liczebność 107 169 160 184 103 155 878
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 14 9 7 30
% w kolumnie 7,3 4,7 3,4 5,1
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 99 89 94 283
% w kolumnie 53,5 48,4 44,0 48,4
popularyzacja w telewizji Liczebność 8 4 5 17
% w kolumnie 4,3 2,3 2,4 3,0
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 16 14 12 41
% w kolumnie 8,6 7,5 5,5 7,1
obniżka cen rowerów Liczebność 30 45 71 146
% w kolumnie 16,3 24,3 33,1 25,0
ochrona środowiska Liczebność 35 35 43 113
% w kolumnie 19,1 19,0 20,1 19,4
inne Liczebność 14 9 17 40
% w kolumnie 7,7 4,7 8,1 6,9
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 9 7 9 25
% w kolumnie 4,9 3,9 4,3 4,4
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 4 2 5 11
% w kolumnie 2,0 1,2 2,5 1,9
własny przykład Liczebność 6 11 4 21
% w kolumnie 3,4 5,7 1,7 3,5
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 13 11 18 42
% w kolumnie 6,9 5,7 8,5 7,1
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 3 0 3 6
% w kolumnie 1,4 ,3 1,5 1,1
trudno powiedzieć Liczebność 9 14 11 34
% w kolumnie 4,8 7,7 5,1 5,8
Ogółem Liczebność 185 185 214 584
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0

 
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 29 8 10 1 49
% w kolumnie 13,4 3,3 3,4 1,1 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 110 128 136 41 415
% w kolumnie 50,2 52,4 45,3 36,4 47,4
popularyzacja w telewizji Liczebność 5 7 6 4 21
% w kolumnie 2,2 2,8 2,0 3,1 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 9 16 25 9 58
% w kolumnie 3,9 6,5 8,3 7,6 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 33 46 90 51 220
% w kolumnie 15,2 18,9 30,1 44,8 25,2
ochrona środowiska Liczebność 33 53 56 22 163
% w kolumnie 15,0 21,6 18,7 19,3 18,6
inne Liczebność 16 14 21 9 60
% w kolumnie 7,2 5,7 7,0 8,3 6,9
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 4 15 17 4 39
% w kolumnie 1,8 6,2 5,6 3,1 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 7 5 2 3 17
% w kolumnie 3,2 1,9 ,8 2,7 1,9
własny przykład Liczebność 7 9 9 2 28
% w kolumnie 3,4 3,7 3,0 2,0 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 11 22 26 3 62
% w kolumnie 5,1 9,1 8,6 2,3 7,1
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 3 2 2 2 9
% w kolumnie 1,4 1,0 ,6 1,4 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 12 11 21 11 55
% w kolumnie 5,5 4,5 6,9 9,8 6,3
Ogółem Liczebność 219 245 299 113 876
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 13 20 16 49
% w kolumnie 8,3 3,9 7,5 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 56 244 116 416
% w kolumnie 35,2 48,0 55,3 47,4
popularyzacja w telewizji Liczebność 7 9 5 21
% w kolumnie 4,6 1,8 2,2 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 9 28 21 58
% w kolumnie 5,9 5,5 9,9 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 57 128 36 220
% w kolumnie 35,8 25,1 17,1 25,1
ochrona środowiska Liczebność 31 95 37 163
% w kolumnie 19,5 18,7 17,8 18,6
inne Liczebność 12 33 16 60
% w kolumnie 7,4 6,4 7,5 6,9
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 7 24 9 39
% w kolumnie 4,3 4,7 4,1 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 4 6 7 17
% w kolumnie 2,4 1,2 3,4 1,9
własny przykład Liczebność 3 15 10 28
% w kolumnie 1,6 3,0 4,8 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 10 44 8 62
% w kolumnie 6,1 8,6 4,0 7,1
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 2 7 9
% w kolumnie 1,0 1,4 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 7 35 12 55
% w kolumnie 4,6 7,0 5,9 6,3
Ogółem Liczebność 159 508 209 877
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0

 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 21 14 8 6 49
% w kolumnie 7,3 4,7 4,3 5,4 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 157 138 74 47 416
% w kolumnie 54,1 48,0 40,8 39,2 47,3
popularyzacja w telewizji Liczebność 8 7 3 3 21
% w kolumnie 2,7 2,4 1,7 2,6 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 14 19 18 7 58
% w kolumnie 4,8 6,6 10,0 5,7 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 41 74 61 45 220
% w kolumnie 14,1 25,5 33,5 38,1 25,1
ochrona środowiska Liczebność 58 45 35 26 163
% w kolumnie 20,0 15,7 19,1 21,5 18,6
inne Liczebność 20 14 13 13 60
% w kolumnie 6,8 5,0 7,0 11,3 6,8
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 14 16 9 39
% w kolumnie 4,7 5,7 5,1 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 9 5 2 17
% w kolumnie 3,2 1,9 1,2 1,9
własny przykład Liczebność 10 15 1 2 28
% w kolumnie 3,4 5,3 ,6 1,4 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 19 23 13 7 63
% w kolumnie 6,7 8,0 7,3 6,2 7,2
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 2 3 4 9
% w kolumnie ,8 ,9 2,0 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 19 20 11 5 55
% w kolumnie 6,5 6,9 6,3 3,9 6,3
Ogółem Liczebność 290 288 181 119 878
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
$P47 propagowanie zdrowego trybu życia Liczebność 2 8 3 2 8 20 5 49
% w kolumnie 5,8 4,8 2,8 7,2 3,7 15,5 8,5 5,6
ścieżki dla rowerzystów Liczebność 21 13 30 79 54 15 118 43 38 5 416
% w kolumnie 32,1 31,1 71,7 47,2 49,8 47,2 53,8 34,0 60,4 39,1 47,3
popularyzacja w telewizji Liczebność 1 1 2 4 5 1 6 1 21
% w kolumnie 1,1 2,4 4,8 2,5 4,4 4,2 2,7 ,9 2,4
wycieczkie, rajdy rowerowe Liczebność 6 3 2 12 6 1 11 9 8 58
% w kolumnie 8,4 6,4 4,8 7,1 5,6 4,7 5,1 7,1 12,9 6,6
obniżka cen rowerów Liczebność 36 20 3 42 36 9 39 23 8 5 220
% w kolumnie 53,9 47,5 6,4 25,1 33,8 28,4 17,8 17,7 13,3 38,1 25,1
ochrona środowiska Liczebność 13 5 11 29 16 5 40 29 13 2 163
% w kolumnie 19,6 12,3 25,3 17,5 14,5 16,8 18,3 23,1 21,0 14,9 18,6
inne Liczebność 8 3 3 12 8 2 13 10 1 1 60
% w kolumnie 12,6 6,0 6,1 7,2 7,4 5,4 6,0 7,8 1,1 8,5 6,8
organizowanie zawodów, festynów Liczebność 1 4 1 11 3 1 8 6 5 39
% w kolumnie 1,5 8,5 3,1 6,7 2,6 2,9 3,5 4,4 8,5 4,5
reklamowanie jazdy na rowerach Liczebność 1 2 4 1 2 1 4 1 1 17
% w kolumnie 1,7 4,8 8,6 ,7 1,7 2,9 1,9 ,9 1,6 1,9
własny przykład Liczebność 1 7 2 10 2 5 2 28
% w kolumnie 2,4 4,3 1,5 4,3 1,2 8,2 16,4 3,2
propagowanie wśród dzieci i młodzieży Liczebność 3 2 2 16 7 1 19 7 6 1 63
% w kolumnie 4,5 4,9 4,4 9,3 6,8 2,2 8,5 5,5 9,2 9,9 7,2
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę Liczebność 1 1 2 1 3 2 9
% w kolumnie 1,4 1,9 1,9 2,8 1,1 1,3 1,0
trudno powiedzieć Liczebność 7 3 1 6 7 4 18 6 1 2 55
% w kolumnie 10,6 7,1 2,0 3,7 6,3 11,7 8,2 5,0 1,6 17,8 6,3
Ogółem Liczebność 67 42 42 167 108 31 220 127 62 12 878
% w kolumnie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0