Rondo Mogilskie w Krakowie - Skrzyżowanie dróg rowerowych

Na pierwszym planie - przejście piesze przez drogę rowerową, zaraz za nią w głębi - skrzyżowanie drogi rowerowej od strony Sądów i drogi od strony ul. Kopernika. Duże wyłukowanie w założeniu ma poprawić wygodę i bezpieczeństwo rowerzystów. Piesi będą przechodzić przez drogę rowerową pod kątem prostym, co ma zapewnić lepszy wzajemny kontakt wzrokowy i bezpieczeństwo.
  Next

  Prev

  Thumbnails