Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

Droga rowerowa od strony Sądów i Urzędu Miasta widoczna na pierwszym planie (nachylona), w głębi - droga rowerowa i tunel w kierunku ul. Kopernika.
  Next

  Prev

  Thumbnails