Rondo Mogilskie w Krakowie - Zjazd od strony ul. Lubicz

Całkiem poprawne oddalenie łuku drogi rowerowej od ściany, ale ogólnie - ciasno.
  Next

  Prev

  Thumbnails