Rowerowy Londyn 2008

13.02.2008

Tłumaczenie fragmentów informacji dla prasy z 11 lutego 2008 zamieszczonej w portalu miejskim www.london.gov.uk

Mer Londynu ogłasza program przekształceń ułatwiających poruszanie się na rowerze i pieszo po Londynie

Mer Londynu ogłosił dzisiaj najbardziej ambitny program ułatwień dla rowerzystów i pieszych w historii Londynu. Pakiet planowanych działań stworzy nową sieć szybkich, prostych i bezpiecznych tras dla rowerzystów i pieszych. Zmienią one zarówno wizerunek jak i priorytet ruchu pieszego i rowerowego na ulicach Londynu.

Przez wprowadzenie w centrum miasta systemu wypożyczalni rozmieszczonych co 300 metrów i dysponujących łącznie 6000 rowerów korzystanie z roweru stanie się dostępne dla znacznie większej liczby mieszkańców Londynu. Rowery staną się też po raz pierwszy w pełni finansowaną częścią systemu transportu publicznego. Pojawią się również nowe rowerowe trasy komunikacyjne w centrum miasta, jego dzielnicach peryferyjnych oraz "strefy rowerowe" wokół centrów miejskich.

Te radykalne działania zapewniające wysoki priorytet dla rowerzystów i pieszych na ulicach stolicy będą stanowić istotny wkład w ograniczanie zmian klimatycznych. Celem jest aby co dziesiąty Londyńczyk podróżował każdego dnia na rowerze. Pozwoli to ograniczyć emisję 1,6 miliona ton CO2 rocznie (co stanowi równowartość emisji spowodowanych okrążeniem autostradowej obwodnicy miasta M25 55 milionów razy). Wszystko to będzie możliwe bo londyńczycy coraz częściej wybierają rower lub podróże piesze zamiast samochodu.

Mer Londynu, Ken Livingstone, powiedział:

"Celem tego programu jest rowerowa i piesza transformacja miasta. W ciągu najbliższego dziesięciolecia wydamy około 500 milionów funtów (ponad 2 miliardy złotych). To największa rowerowa inwestycja w historii Londynu. Oznacza to, że kolejne tysiące londyńczyków będą mogły jeździć na rowerze tam, gdzie zechcą szybko, wygodnie i bezpiecznie."

"System wypożyczalni rowerowych w Paryżu okazał się wielkim sukcesem. Nakazałem naszej agencji Transport for London współpracę z dzielnicami Londynu oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania i wdrożenia systemu wypożyczalni w śródmieściu Londynu. Mają one być dostępne dla wszystkich londyńczyków. Zapewniając naszym mieszkańcom łatwy dostęp do rowerów a także czyniąc Londyn miejscem bezpieczniejszym i przyjemniejszym dla podróży rowerowych, wypracowujemy sobie pozycję lidera. Londyn jest jedynym wielkim miastem na świecie, które przesiada się z samochodu na rower, transport publiczny i podróże piesze."

"Ponad 50 procent podróży metrem w śródmieściu Londynu można odbyć szybciej na piechotę. Nowy system oznakowania "Legible London" ("Czytelny Londyn") pomoże ludziom przemieszczać się na piechotę i zobaczyć w tym czasie miasto."

"Rozwój ruchu rowerowego i pieszego pozwoli na ograniczenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne i ograniczenie zatłoczenia ulic. Obliczyliśmy, że około 20% ograniczeń emisji dwutlenku węgla do 2025 roku może wynikać ze zmiany sposobu, w jaki podróżujemy. Wiemy, że londyńczycy chcą mieć możliwość więcej jeździć na rowerze i chodzić pieszo. Co druga osoba twierdzi, że chętnie chodziła by pieszo zamiast tak jak teraz używać samochodu. 40 procent londyńczyków ma dostęp do roweru, ale obecnie używa go regularnie tylko co ósma osoba".

Pięć nowych programów to:

  • System wypożyczalni rowerów w centrum Londynu, podobnych do niedawno uruchomionego systemu paryskiego. Ma on dysponować 6 tysiącami rowerów w automatycznych wypożyczalniach rozmieszczonych co 300 metrów tak, aby londyńczycy i turyści mieli szybki i łatwy dostęp do roweru. Wsparciem dla systemu wypożyczalni będzie system łatwych tras rowerowych. Umożliwią one wszystkim podziwianie widoków Londynu na rowerze.
  • Dwanaście promieniście rozchodzących się Korytarzy Rowerowych które zapewnią najwyższej jakości łatwe trasy dostępu do centrum miasta na rowerze
  • Stworzenie szeregu Stref Rowerowych w rejonie sklepów i szkół znajdujących się zarówno w centrum jak i peryferyjnych dzielnicach Londynu. Obejmą one ulice z pierwszeństwem dla rowerzystów, strefy uspokojonego ruchu (z ograniczeniem prędkości do 20 mil/godz (30 km/godz) oraz szybkie, oczywiste i proste trasy rowerowe łączące kluczowe źródła i cele podróży z parkami i trasami nad ciekami wodnymi.
  • Rozszerzenie systemu oznakowania "Legible London" ("Czytelny Londyn") aby pomóc ludziom odbywać krótkie podróże po stolicy na piechotę zamiast samochodem, autobusem czy metrem.
  • Współpraca z dzielnicami Londynu w tworzeniu 200 Złotych Ulic (Streets of Gold): przebudowie tkanki miejskiej w celu połączenia lokalnych miejsc takich jak stacje metra, szkoły i sklepy w centrum i na obrzeżach Londynu wysokiej jakości trasami pieszymi, z ulepszoną nawierzchnią, ławkami i przejściami pieszymi wraz z rewitalizacją okolicy.

Agencja Transport for London będzie konsultować wszystkich uczestników programów: dzielnice oraz stowarzyszenia rowerzystów, pieszych czy pro-zdrowodne w celu zdefiniowania i opracowania szczegółowych planów tych inicjatyw.

[...]

David Brown, Dyrektor wydziału transportu naziemnego w Transportu for London mówi:

"Biorąc pod uwagę z jednej strony spodziewany wzrost liczby mieszkańców miasta a z drugiej potrzebę promocji zrównoważonego transportu, musimy zrobić wszystko co możliwe aby jazda na rowerze i podróże piesze stały się sensowną opcją dla londyńczyków i turystów."

[...]

Obecnie w Londynie odbywa się około 480 000 podróży rowerem dziennie. To wzrost o 83 procent w porównaniu z rokiem 2000. Poprzednim celem ustanowionym przez Mera Londynu był wzrost o 80 procent do roku 2010.

Marcin Hyła