Zbiorcza trasa w ul. Zielnej

Jest to trasa istniejąca, wybudowana na ulicy dojazdowej do Mostu Zwierzynieckiego. Korekty wymaga sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z Monte Cassino, Praską i Księcia Józefa - należy wyeliminować wzbudzanie przyciskami na przejazdach na wprost i wprowadzić sygnalizację akomodacyjną przy zastosowaniu pętli indukcyjnych lub podczerwieni. Konieczna jest też całkowita przebudowa niebezpiecznego i niewygodnego skomunikowania z ulicą Księcia Józefa oraz kosmetyczne zmiany na dojazdach do skrzyżowań i w rejonie parkingu w pobliżu ulicy Nowaczyńskiego.