Wzorcowe rozwiązania rowerowe w Krakowie

W latach 2001- 2003 w Krakowie powstało kilka przykładów rozwiązań infrastrukturalnych o bardzo dobrych parametrach. Powinny być stosowane szerzej i mogą stanowić wzór i inspirację dla projektantów oraz stowarzyszeń i osób zainteresowanych działaniem na rzecz poprawy warunków ruchu rowerowego w Polsce. Niektóre z tych rozwiązań zostały zastosowane po raz pierwszy w Polsce - choć wszystkie są doskonale znane i sprawdzone w krajach zachodnich. Należą do nich: