Niebezpieczne dla roweru miejsca w Krakowie

Poruszanie się rowerem po Krakowie poza nielicznymi enklawami jest niestety bardzo uciążliwe. Wynika to najczęściej z bezmyślności urzędników, a po części także wieloletnich zaniedbań. Największe problemy dla ruchu rowerowego, uwzględnione w poniższym zestawieniu to:

Na rysunku poniżej przedstawiono podstawowe przeszkody dla międzydzielnicowego ruchu rowerowego w Krakowie: rzeki, linie kolejowe i pasma stromych wzgórz. To właśnie one - oraz wielkie obszary przemysłowe w centrum Krakowa - stanowią przyczynę, dla której liczne niebiezpieczne odcinki ulic stają się "wąskimi gardłami", bo nie ma możliwości objazdu. Jedyna część Krakowa, gdzie takich przeszkód nie ma, to środkowa i południowa część Krowodrzy (dzielnice V, VII i VIII), zachodnia część Podgórza oraz przede wszystkim centralna i zachodnia część Śródmieścia. Ten ostatni obszar został zakreślony na rysunku czerwonym kołem. Kliknij, żeby powiększyć:

Niebezpieczne miejsca:
  1. Rondo Mogilskie: duża prędkość i natężenie ruchu samochodowego, nierówności, szyny tramwajowe i to na łukach, brak jakiejkolwiek alternatywy. Dobra wiadomość: w latach 2004 - 2006 Rondo Mogilskie ma być całkowicie przebudowane, ruch rowerowy zostanie wprowadzony w dolny poziom wraz z pieszymi i tramwajami. Szczegóły techniczne można zobaczyć tutaj.
  2. ul. Mogilska: duża prędkość i natężenie ruchu samochodowego, nierówności, konieczność przeplatania ruchu rowerowego i szybkiego samochodowego w kierunku do Nowej Huty w rejonie skrzyżowania z ulicą Cystersów. Dobra wiadomość: przebudowane Rondo Mogilskie wyprowadzi ruch rowerowy w uspokojoną ulicę gen. Chłopickiego i ul. Zaleskiego, istnieje również nowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż Mogilskiej od mostu na Białusze do ul. Meissnera. Zła wiadomość: nie ma jak powiązać odcinka w Zaleskiego z istniejącą ścieżką.
  3. ul. 29 Listopada: bardzo duża prędkość i natężenie ruchu samochodowego, nierówności nawierzchni, fatalne rozwiązanie ślimaka na skrzyżowaniu z al. Słowackiego i Warszawską - konieczność przeplatania z szybkim ruchem samochodowym (patrz też - ul. Prądnicka).
  4. ul. Prądnicka (w rejonie wiaduktu kolejowego): duża prędkość ruchu samochodowego, dziury w nawierzchni, brak jakiejkolwiek alternatywy dojazdu do północnych dzielnic Krakowa (patrz też - ul. 29 Listopada)
  5. ul. Tischnera i Powstańców Wielkopolskich: duża i bardzo duża prędkość ruchu samochodowego, brak poboczy i chodników, przeplatanie z szybkim ruchem samochodowym na skrzyżowaniu z Kamieńskiego;
  6. ul. Kamieńskiego: duża i bardzo duża prędkość ruchu samochodowego, brak poboczy i chodników na bardzo długich odcinkach, zły stan nawierzchni, przeplatanie z szybkim ruchem samochodowym na skrzyżowaniu z Powstańców Wielkopolskich; brak alternatywnego dojazdu do os. Kurdwanów i Piaski Wielkie na kierunku od Ronda Grunwaldzkiego i Mostu Dębnickiego. Trasa w zasadzie całkowicie nieprzejezdna dla rowerów.
  7. ul. Wielicka: duży i szybki ruch samochodowy, bardzo ograniczone alternatywy (na długich odcinkach brak nawet chodników po obu stronach jezdni, konflikty z przystankami tramwajowymi itp. Punkty krytyczne: skrzyżowanie z Powstańców Wielkopolskich, Malborską, Kamieńskiego.
  8. ul. Nowohucka: duży i szybki ruch samochodowy, fatalny stan nawierzchni oraz chodników wzdłuż ulicy, brak możliwości przejazdu przez chodniki na moście nad Wisłą. Punkty krytyczne: skrzyżowanie z Wielicką, wiadukt kolejowy, rejon mostu na Wiśle.
  9. ul. Igołomska: bardzo duży ruch samochodów, także ciężarówek. Na szczęście prowadzi przez rejony rzadko zamieszkałe.
Uwaga: w powyższym zestawieniu wziąłęm pod uwagę wyłącznie trasy, które nie mają żadnych alternatywnych, bezpiecznych odpowiedników. Stąd pominąłem liczne punkty niebezpieczne, które jednak można ominąć - nawet nadrabiając drogi, i to bardzo. Lista będzie sukcesywnie rozszerzana. Wszelkie sugestie, komentarze - mile widziane!