Co słychać w rowerowym Krakowie?

- wyznaczenie drogi rowerowej "pod prąd" w ulicy Grodzkiej (2001)
- ustalenie budżetu inwestycji rowerowych w 2002 roku na poziomie 1,3 mln PLN plus ok. 1 mln pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (trwają starania). W ramach tej kwoty ma powstać w 2002 roku główna trasa rowerowa Rynek Główny - Kopernika - Mogilska - Jana Pawła II - Plac Centralny (Mogilska - Plac Centralny ze środków WFOŚiGW), trasa wzdłuż Monte Cassino i Kapelanki (remont i korekta skrzyżowań), rekreacyjna trasa na Dąbiu wzdłuż Wisły, a także odcinek wzdłuż Młynówki Królewskiej
- przegląd ok. 140 procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa pod kątem tzw. audytu rowerowego
- konsultacje przygotowywanych inwestycji i remontów (np. Kopernika - zaopiniowana pozytywnie, w Młynówce Królewskiej przy WSP - Miasta dla rowerów/Polski Klub Ekologiczny opiniuje negatywnie, odcinek w os. Widok - zaopiniowany pozytywnie).
- Wizja lokalna dróg rowerowych w ul. Kotlarskiej i Moście Kotlarskim
W tej chwili trwają prace nad standardami projektowymi i wykonawczymi dróg rowerowych, które będą podstawowym punktem odniesienia dla projektantów i urzędników zatwierdzających projekty aby zapewnić najwyższą jakosć inwestycji rowerowych.
Kolejnym elementem jest przygotowanie pakietu trzyletnich inwestycji głównych dróg rowerowych, który będzie współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej. Pakiet ten będzie obejmował ok. 80-90 km wydzielonych dróg rowerowych, łączących wszystkie dzielnice Krakowa oraz umożliwiających wyjazdy rekreacyjne za miasto w najpopularniejszych kierunkach (Kryspinów, Skała Kmity/Zabierzów, Ojców) oraz do Niepołomic i Wieliczki.

Pytania? Sugestie? Pisz!
Marcin Hyła