Polski Klub Ekologiczny
projekt Miasta dla Rowerów
Ul. Sławkowska 26A
31-014 Kraków
t/f (012) 4232047, 4232098
Internet: www.rowery.org.pl
e-mail: rowery@rowery.org.pl
Departament Polityki Regionalnej
i Funduszy Pomocowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www.malopolskie.pl
Kraków, 14.08.2002

W związku z  pismem PR.III.7322/1-8/02 z 10.07.2002, skierowanym przez Wicemarszałka Janusza Sepioła do Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wnioskujemy o umieszczenie w Planie regionalnych turystycznych (rekreacyjnych) tras rowerowych, łączących najważniejsze miasta i obszary turystyczne województwa i umożliwiających bezpieczny i wygodny dojazd rowerem do najatrakcyjniejszych turystycznie i przyrodniczo rejonów Małopolski.

Ze względu na górzyste ukształtowanie województwa Małopolskiego konieczne jest, aby trasy te biegły przede wszystkim dolinami rzek oraz wzdłuż istniejących linii kolejowych, co zminimalizuje podjazdy i pozwoli na korzystanie z nich przez mniej doświadczonych rowerzystów, dzieci i osoby starsze i umożliwi stworzenie w Małopolsce zupełnie nowej oferty turystycznej.

Przez Województwo Małopolskie przebiegają dwie międzynarodowe trasy rowerowe systemu EuroVelo (zobacz w Internecie: www.eurovelo.org):

Ponadto proponujemy następujące turystyczne trasy rowerowe o znaczeniu wojewódzkim:
  1. Trasa Nad Rabą: Kraków � Dobczyce - Nowy Targ � Zakopane (od Pyzówki wzdłuż linii kolejowej do Zakopanego). Długie odcinki Trasy nad Rabą mogą powstać w ramach przebudowy drogi krajowej E7 do Zakopanego.
  2. Trasa Nad Skawą: Kraków � Jordanów (odcinek Kraków � Spytkowice wspólny z EuroVelo 4) � Raba Wyżna (wzdłuż linii kolejowej).
  3. Trasa Tatrzańska: Nowy Targ, Szaflary, Zakopane, Kościelisko,
  4. Trasa nad Dunajcem: Zakopane, Chochołów, Ząb (możliwe częściowe wykorzystanie trasy nieczynnej linii kolejowej Podczerwone-Nowy Targ), Nowy Targ, Czorsztyn, Krościenko, Tylmanowa, Łącko, Stary Sącz, Nowy Sącz (częściowo przebieg wspólny z EV 11) do Tarnowa
  5. Trasa nad Popradem: Stary Sącz, Piwniczna, Żegiestów, Muszyna, Krynica
  6. Trasa Gorczańska Północna: wzdłuż linii kolejowej z Nowego Sącza do Rabki
  7. Trasa Gorczańska: Nowy Targ � Obidowa � Turbacz � Stary Sącz
  8. Trasa Beskidu Wyspowego: Dobczyce, Wiśniowa, Mszana Dolna, Tylmanowa.
  9. Trasa Nad Rudawą: Kraków � Krzeszowice i dolinki podkrakowskie
  10. Trasa Nad Dłubnią: Kraków � Jura Krakowska
Łącznie jest to 12 głównych tras rowerowych. Wszystkie należy skomunikować bezpiecznymi i wygodnymi dojazdami rowerowymi z głównymi dworcami kolejowymi i centrami najważniejszych miast województwa (Kraków, Krzeszowice, Skawina, Wieliczka, Sucha Beskidzka, Nowy Targ, Nowy Sącz, Tarnów,  Zakopane). Wskazane jest umieszczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego także turystycznych ciągów rowerowych wzdłuż wszystkich pozostałych ważniejszych cieków wodnych województwa, w rejonach szczególnie atrakcyjnych turystycznie, krajobrazowo i przyrodniczo oraz wprowadzenie alternatywnych przejazdów rowerowych w rejonie �wąskich gardeł� takich, jak mosty o wielkim ruchu samochodowym, odcinki ruchliwych dróg pozbawionych poboczy itp.

Zgodnie z wytycznymi dla tras EuroVelo oraz doświadczeniem innych krajów,  trasy te docelowo powinny być prowadzone jako wydzielone drogi rowerowe (w ostateczności - także wzdłuż dróg głównych, na szerokim utwardzonym poboczu) lub samochodowe drogi lokalne i dojazdowe o minimalnym ruchu samochodowym i maszyn rolniczych (w tym przypadku dopuszczalny ruch do 50 pojazdów samochodowych na dobę, wyjątkowo - więcej). Docelowo przynajmniej 80 proc. długości tras EuroVelo i głównych wojewódzkich powinno mieć utwardzoną nawierzchnię. Odcinki bez ruchu samochodowego umożliwiać jazdę rowerzystów parami, a minimalny przekrój poprzeczny i skrajnia pionowa to 2,50 m. Całość przebiegu powinna minimalizować konieczność podjazdów o nachyleniu podłużnym niwelety ponad 5 proc. Przejazdy przez ruchliwe drogi główne powinny obejmować azyle o szerokości 4,00 m, umożliwiające korzystanie z nich rowerzystom holującym przyczepki.

Dokładny przebieg tras powinien zostać określony we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się transportem rowerowym, samorządami oraz przedsiębiorstwami, organizującymi turystykę rowerową. Niniejszym deklarujemy chęć udziału w takich pracach.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Hyła
Koordynator projektu
Miasta dla rowerów