Pas rowerowy pod prąd jednokierunkowej ulicy Kopernika w Krakowie.

(opis funkcji tego rozwiązania znajduje się tutaj)

Wjazd na pas "pod prąd" od strony Ronda Mogilskiego jest możliwy zarówno od strony chodnika przy al. Powstania Warszawskiego (powyżej), jak i od strony ulicy Lubicz (zdjęcie poniżej). Z ulicy Kopernika skręt w lewo w ul. Lubicz jest niedozwolony, dlatego nie zastosowano tam wysepki (azylu) z żółtym pylonem, jak na zdjęciu powyżej. Azyl zapewnia fizyczną segregację rowerzystów jadących pod prąd i samochodów w punktach krytycznych.
Jednocześnie pas rowerowy pod prąd namalowany na jezdni umożliwia poruszanie się w obu kierunkach ulicy Kopernika karetek pogotowia, jadących na sygnale. (Przy ulicy Kopernika położony jest Szpital Uniwersytecki). Właśnie z powodu karetek zdecydowano się nie wprowadzać fizycznej segregacji samochodów i rowerów pod prąd.
Na zdjęciu powyżej widać, że odblaskowe, żółte pylony na wysepkach segregujących ruch samochodowy i rowerowy pod prąd są doskonale widoczne w nocy. Widać je dobrze również za dnia - patrz poniżej.
Wysepki segregujące z pylonami zwracają uwagę kierowców - tu rowerzysta ma pierwszeństwo!
Organizacja ruchu na Kopernika jest wyjaśniona stosownymi znakami: w podstawowym kierunku rowerzyści poruszają się wraz z samochodami przy prawej krawędzi jezdni na zasadach ogólnych; w kierunku od Ronda Mogilskiego do centrum Krakowa - po wyznaczonym dla nich jednokierunkowym pasie:

Skręcające z podporządkowanej ulicy Radziwiłłowskiej (poniżej) samochody muszą ustępować pierwszeństwa nie tylko samochodom, poruszającym się po ulicy Kopernika, ale także rowerzystom, jadącym "pod prąd". Znowu azyle z żółtymi pylonami zwracają uwagę na organizację ruchu.
Na ostatnim odcinku, od ulicy Radziwiłłowskiej (patrz powyżej) do ulicy Westerplatte i ścisłego centrum Krakowa ruch rowerowy w obie strony odbywa się w normalnym ruchu samochodowym, uspokojonym do 30 km/godz.
Dojazd do ścisłego centrum Krakowa jest dla samochodów ograniczony - dlatego samochody z dwukierunkowego odcinka ulicy Kopernika mogą skręcać w ulicę Westerplatte tylko w prawo (zdjęcie powyżej). Ale rowerzyści mogą poruszać się także na wprost, o czym informuje oznakowanie pionowe i widoczne powyżej - poziome (przejazd rowerowy i symbole roweru ze strzałką w głębi zdjęcia). Aby nie narażać rowerzystów na kolizje z skręcającymi w lewo, w ulicę Kopernika pojazdami, na środku ulicy zainstalowano wysepkę z pylonami, widoczną po prawej stronie zdjęcia.

tekst i zdjęcia - Marcin Hyła