Jednokierunkowa Kalwaryjska? 

Reorganizacja ruchu w Starym Podgórzu a rowerzyści

Z punktu widzenia rowerzysty jest mało istotne, czy ulica Kalwaryjska i Limanowskiego będą jedno- czy dwukierunkowe. Bardziej istotne jest natomiast, aby dwukierunkowe i przyjazne dla rowerów były wszystkie ulice Starego Podgórza (w szczególności Zamojskiego, Rękawka) oraz by uspokojono tam ruch samochodowy, najlepiej przez budowę płytowych progów spowalniających. Sądząc z doniesień prasowych, tu interes rowerzystów jest całkowicie zbieżny z opiniami mieszkańców.

Przebudowa ulic Kalwaryjskiej i Limanowskiego - nie przesądzając ich jedno- czy dwukierunkowości - powinna uwzględnić bezpieczeństwo i wygodę ruchu rowerowego w następujący sposób:
  1. Nawierzchnia jezdni, szczególnie ta przeznaczona dla ruchu rowerów musi być gładka - betonowa lub asfaltowa. Niedopuszczalne jest stosowanie na poboczu kostki betonowej (Karmelicka) lub co gorsza brukowej (Zwierzyniecka, Piłsudskiego).
  2. Należy jednoznacznie określić tor ruchu rowerów w taki sposób, aby rowerzysta nie musiał przekraczać szyn tramwajowych pod ostrym kątem. Czyli należy zastosować jednoznaczny przekrój poprzeczny ulicy: albo jezdnia zwężona do szerokości torowiska (jak Karmelicka przy przystankach tramwajowych) albo szeroka ulica (Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z Retoryka) na całej długości, także w rejonie przystanków.
  3. Niedopuszczalne jest wydzielenie torowiska tramwajowego separatorami bez jednoczesnego wydzielenia pasa ruchu dla rowerów, umożliwienia poruszania się rowerów poza jezdnią lub swobodnego wyprzedzania rowerów przez samochody (przekrój jezdni rzędu 3,5 m i więcej).
  4. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne torowiska, aby główka szyny nie wystawała ponad płaszczyznę nawierzchni jezdni, co powoduje uślizg koła i może być przyczyną wypadku.
  5. Wskazane jest zastosowanie przynajmniej na niektórych odcinkach (Rynek Podgórski, rejon Korony) rozwiązań takich, jak pod teatrem Bagatela: brak zróżnicowania pionowego na chodnik i jezdnię przy zastosowaniu elementów małej architektury (pachołki, drzewa, ławki) rozdzielających umowny obszar "pieszy" i obszar "ruchu zmotoryzowanego" przy umożliweniu rowerzystom płynnego przenikania z jednej strefy do drugiej. W takim obszarze możliwe jest stosowanie jako nawierzchni kostki takiej, jaką użyto na Rynku Głównym. Nawierzchnia zastosowana w rejonie Bagateli czy ul. Piłsudskiego przy Plantach jest nieporozumieniem: powoduje znaczny hałas w przypadku samochodów i potężne opory toczenia w przypadku rowerów.
  6. W ulicach równoległych i przylegających do ciągu Limanowskiego - Kalwaryjska należy uspokoić ruch przez wprowadzenie płytowych progów spowalniających i podniesionych tarcz skrzyżowań; w ulicach jednokierunkowych - wprowadzić kontrapasy dla rowerzystów.
  7. W przypadku wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w ciągu Limanowskiego - Kalwaryjska konieczne jest pozostawienie dwukierunkowego ruchu rowerowego, na torowisku tramwajowym lub na wydzielonych ciągach rowerowych lub pieszo-rowerowych.