Krakowskie inwestycje rowerowe 2004

W 2004 roku w Krakowie pojawią się co najmniej trzy ważne odcinki tras rowerowych. O ile nie wszystkie od razu połączą ważne punkty miasta, o tyle wszystkie stanowią istotne elementy głównych tras rowerowych Krakowa. W najbliższych latach zostaną dowiązane do innych odcinków tras rowerowych i w ten sposób staną się istotnym ułatwieniem dla międzydzielnicowego ruchu rowerowego. Są to: