Konsultacje programu rowerowego "Polski Wschodniej"

3 lipca dotarł do nas e-mail od pana Tadeusza Klickiego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w realizacji Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Powyższe działanie ma na celu rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej i swym zasięgiem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W ramach działania planowana jest budowa trasy rowerowej łączącej wszystkie wymienione powyżej województwa. W chwili obecnej trwają prace nad uzgodnieniem przebiegu trasy, tak by możliwie efektywnie połączyć możliwości finansowe z oczekiwaniami społecznymi, a także by trasa obejmowała najciekawsze tereny Polski Wschodniej.

Zważywszy na fakt, iż niezbędnym wydaje się, na etapie konsultacji społecznych, zasięgnięcie opinii najbardziej zainteresowanych, czyli rowerzystów  PARP zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie za pośrednictwem portalu rowery.org.pl powyższej informacji z prośbą by przedstawiciele ogólnopolskich bądź regionalnych (obejmujących wymienione województwa) organizacji zgłosili swą chęć do udziału w konsultacjach mailowo na adres: tadeusz_klicki (at) parp.gov.pl.

Uprzejmie prosimy by ze względów organizacyjnych powyższe zgłoszenia przekazywane były możliwie szybko (do 11 lipca br.), co umożliwi stworzenie listy organizacji informowanych o kolejnych etapach konsultacji. W zgłoszeniu prosimy podać pełną nazwę organizacji, status prawny, obszar działalności, dane teleadresowe oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu.

***

Marcin Hyła