Kładka na Wiśle przy autostradzie A4, Kraków - wjazd na kładkę

wjazd na kładkę: pochylnia z kostki betonowej kończy się w błocie
  Next

  Prev

  Thumbnails