Droga rowerowa w ul. Grunwaldzkiej - ul. Grunwaldzka - rozwiazanie techniczne

Dla szczatkowego ruchu pieszego pozostawiono waski chodnik. Slup reklamowy polozony w poprawnej odleglosci od drogi rowerowej (ok. 0,5 m od krawedzi)
  Next

  Prev

  Thumbnails