Zarówno strona, jak i sam gdañski projekt budowy infrastruktury rowerowej - na razie w przygotowaniu.