Gdańskie drogi rowerowe w budowie - Betonowe obrzeża i podbudowa

Betonowe obrzeża i podbudowa: 12 cm kruszywa łamanego, dogęszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem
  Next

  Prev

  Thumbnails