Analiza przypadków.

Warto przeanalizować błędy, jakie popełniono przy projektowaniu niektórych elementów sieci drogowej i organizacji ruchu oraz wysnuć wnioski, co należy zrobić, aby nie popełniać ich w przyszłości - jest to podstawowy element poprawnego zarządzania. Poważnym problemem, na który także trzeba zwrócić uwagę, jest fakt, że najczęściej owe błędne projekty i rozwiązania są formalnie ... całkowicie zgodne z polskimi przepisami.

Przykłady będą publikowane sukcesywnie.

Na razie - Most Kotlarski w Krakowie, oddany do użytku w 2001 roku. Ma wydzielone drogi rowerowe, ale jak się okazuje, wcale nie poprawia to ani wygody, ani bezpieczeństwa rowerzystów. Więcej...>>>